Ostala E-commerce rešenja

Pored sopstvenog (WEBCentric Shop) rešenja, WEBCentric je imao prilike da bude uključen u mnoge druge e-commerce projekte na raznim platformama.

Sva ova rešenja imala su veći ili manji stepen integracije sa platnim sistemima (kreditne kartice, PayPal itd.), kao i sa drugim logističkim/knjigovodsvtenim rešenjima.

U nastavku ćemo se osvrnuti na nekoliko takvih eCommerce rešenja.

Webcentric DOO Beograd, Srbija +381 11 3434428 office@webcentric.co.rs