Baze podataka

Kada baza podataka sadrži desetine miliona zapisa, nije nimalo svejedno kako se tim podacima manipuliše - neadekvatni upiti će toliko usporiti aplikaciju da će praktično postati neupotrebljiva.

Prilikom projektovanja baza podataka strogo poštujemo pravila normalizacije i izbegavanja redundancije podataka, forsiranja stranih ključeva itd, što rezultuje maksimalno optimizovanim podacima koje je nemoguće dvosmisleno tumačiti.

Posebno bogato iskustvo imamo u složenim SQL upitima, kao i analizi podataka i kreiranju indeksa rada ubrzavanja rada baze.

Najviše iskustva imamo sa MS SQL Serverom, ali i sa mySQL serverom (najviše pri kreiranju ekstenzija za Typo3 i Drupal).

Pored toga, bili smo u prilici i da nekoliko aplikacija razvijamo i na Oracle, Postgress i DB2 bazama podataka.

Sem maksimalno optimizovanih upita, WEBCentric strogo poštuje pravila database scriptinga prilikom promena - dodataka u bazi.

Pored toga, pri radu sa osetljivim podacima (npr. finansijski podaci kupaca ili detalji kreditnih kartica), primenjujemo svetske standarde u domenu enkripcije.

Konačno - vladamo i serverskim aspektima rada sa bazama podataka: održavanje baza i indeksa, automatizacija bekapa itd.

Webcentric DOO Beograd, Srbija +381 11 3434428 office@webcentric.co.rs