Java

Java je tehnologija koju biramo ukoliko nam se u projektu dopusti da sami izaberemo tehnologiju u kojoj će se razvijati rešenje.

Pored Java Web tehnologija (Spring, Servlets, JSP, Struts), imamo veoma veliko iskustvo u samostalnim Java aplikacijama, kao i generisanju Web servisa i klijenata za Web servise (WSDL, Axis).

Strogo vodimo računa o odvajanju sloja komunikacije sa bazom podataka (Ibatis), od sloja poslovne, kao i prezentacione logike (JSP).

Razvoj radimo u Eclipse i NetBeans IDE alatima, tesno integrisanim sa SVN repozitorijumom za verziranje koda.

Konačno, release menadžment vršimo uz pomoć ANT i Maven script-ova.

PHP

Iako nam PHP nije prvi izbor kada su u pitanju Web tehnologije, često smo u situaciji da treba da razvijamo ekstenzije za CMS (Typo3, Drupal) okruženja koja se baziraju na PHP-u.

Ovakve ekstenzije zahtevaju poznavanje objektnog PHP-a, kao i API-ja datog CMS-a.

Microsoft tehnologije

Iako nam Microsoft nije matično okruženje za razvoj, vladamo MS tehnolgoijama kao što su .NET, ASP classic, kao i VB i VBA - u kojima su pisane mnoge starije aplikacije naših klijenata koje održavamo.

... i razne druge tehnologije...

Kao što je na primer Cold Fusion, u kome je pisano nekoliko zastarelih aplikacija koje održavamo za svoje klijente...

Webcentric DOO Beograd, Srbija +381 11 3434428 office@webcentric.co.rs