Radni procesi

Radeći brojne projekte za velike strane klijente, pri čemu smo često usko sarađivali sa programerskim timovima lociranim na različitim geografskim lokacijama, uvežbali smo metodologiju rada koja garantuje da će se tok projekta odvijati uz što manje smetnji i sa što manje problema u infrastrukturi i komunikaciji.

  • Alati za menadžment projekta - koristimo alate u kojima se beleže zadaci, problemi, kao i njihova rešenja, kako bi stanje projekta bilo lako pregledno, a zadaci vidljivi onima koji su za njih odgovorni: Redmine, JIRA, Mantis.
  • Alatke za verziranje koda, kolaboraciju i timski rad: SVN i CVS - njima se omogućuje bezbedno smeštanje koda, kao i lakša  izolacija problema i praćenje promena.
  • Alati za zajednički rad na daljinu: TeamViewer, Livemeeting.
  • Dokumentacija - arhitektura rešenja, kao i kompleksnije strukture u kodu, moraju biti dokumentovani.
  • Menadžment aplikativnih promena - svaka izmena aplikacija mora biti zabeležena, kako bi se moglo locirati čime su uslovljeni eventualni problemi.
  • Redovni sastanci projektnih timova, kako bi se obezbedilo da svi delovi tima znaju svoje prioritete za rad.
Webcentric DOO Beograd, Srbija +381 11 3434428 office@webcentric.co.rs