Web aplikacije po zahtevu klijenta

U poslovnom svetu česte su situacije kada se klijentovi poslovni procesi ne mogu na jednostavan način integrisati u postojeća softverska rešenja. U takvim situacijama, WEBCEntric svojim klijentima nudi razvoj specifičnih aplikacija koje će tačno odgovarati klijentskim zahtevima.

Razvoj ovakvih aplikacija je obično duži i zahtevniji od implementacije postojećih rešenja, ali zauzvrat se dobija dugoročno rešenje koje u potpunosti odgovara klijentovim prohtevima.

Tipični koraci u životnom clikusu razvoja ovakvih aplikacija su:

 • Dokument sa poslovnim zahtevima, na osnovu kog WEBCentric priprema ponudu;
 • Funkcionalna specifikacija koju sastavlja WEBCentric, i koja definiše tehničke detalje rešenja;
 • Postavka testnog okruženja;
 • Sam razvoj aplikacije;
 • Testiranje;
 • Hosting produkcionog okruženja;
 • Obuka korisnika za rad sa aplikacijom;
 • Podrška korisnicima u radu, otklanjanje tekućih problema;
 • Nadogradnja aplikacije po zahtevu klijenta.

OFPS - portal službe za rad sa korisnicima

OFPS (Organizacija Proizvođača Fonograma Srbije) je karakterisana kompleksnim poslovnim procesom evidentiranja, tarifiranja i fakturisanja korisnika usluga OFPS-a, uzevši u obzir i ulogu terenskih kontrolora koji su plaćeni po procentu od naplate korisnika.

Prva verzija ove aplikacije je puštena u rad davne 2006. godine, i od tada je više puta menjana i dopunjavana, u skladu sa promenama poslovnog procesa OFPS-a, pri čemu je broj korisnika narastao na više desetina hiljada.

Aplikacija, između ostalog, ima i modul za generisanje dokumenata (ugovora, predračuna i računa) po definisanom šablonu, ali i čuvanja nešablonski kreiranih dokumenata.

Tehnologije: Java, Tomcat, Servlets, MS SQL.

OFPS - portal pravne službe

Usled tendencije korisnika da izbegavaju redovno izmirenje obaveza, OFPS je po broju podnesenih tužbi (više hiljada godišnje) je druga organizacija u Srbiji.

Usko povezan sa portalom korisničke službe, portal pravne službe OFPS-a koristi podatke iz prethodno opisane aplikacije, i podržava predlog tužbe kao i samu tužbu. Sa druge strane, omogućen je pristup aplikaciji od ovlašćenih advokatskih kancelarija, tako da svaki advokat ima pravo pristupa samo svojim predmetima. Advokati ažuriraju tužbene podatke (između ostalog i stanje tužbenog postupka), tako da osoblje OFPS-a, kao i menadžment imaju brz i jednosatvan uvid u sve predmeta, kao i u statistiku rešavanja tužbi.

Tehnologije: Java J2EE, Servlets, Tomcat, MS SQL.

ARCOS - aplikacija za naručivanje telekomunikacionih usluga

Za svog najvećeg klijenta, globalnog giganta u oblasti Multilevel marketinga i telekomunikacija, WEBCentric je razvio (i još uvek razvija) jedinstvenu aplikaciju za naručivanje različitih usluga iz oblasti telekomunikacija.

Aplikaciju karakterišu:

 • Implementacija u 18 zemalja u kojima ACN posluje;
 • Jednostavan mehanizam prevođenja sadržaja, tako da može biti prevođen bez programrskog napora;
 • Opšta poslovna pravila, primenljiva u većini od 18 zemalja, s tim da je omogućena promena pravila u pojedinačnoj zemlji u skladu sa poslovnim procesima i pravnom regulativom date zemlje;
 • Integracija sa nekoliko online metoda plaćanja;
 • Različita prava pristupa za različite vrste zaposlenih u ACN-u;
 • Povezivanje sa sistemima za proveru ispravnosti adrese korisnika (QAS);
 • Integracija sa telekomunikacionim aplikacijama koje služe za tarifiranje korisnika i evidentiranje izdate opreme.

Razvoj ARCOS aplikacije je započet u februaru 2010. pisanjem funkcionalne specifikacije. prva verzija aplikacije je puštena u rad februara 2011. godine, da bi od tada već pretrpela nekoliko značajnih izmena - usled ponude novih telekomunikacionih usluga, integracije dodatnih metoda plaćanja, kao i promene poslovnih pravila u ACN-u.

Tehnologije: Java J2EE, Spring, XML, Web Services, MS SQL, DB2, QAS, Datacash, DISEMP, Maven, Tomcat, Ant, SVN

Webcentric DOO Beograd, Srbija +381 11 3434428 office@webcentric.co.rs