Integracija informacionih sistema

U današnje vreme nije retka pojava da se u jednoj organizaciji koriste različita softverska rešenja u razlličitim delovima poslovnog procesa.

WEBCentric je neretko bio u situaciji da za svoje klijente priprema programske interfejse koji za zadatak imaju povezivanje različitih softverskih rešenja i baza podataka u jedinstven tok informacija.

Telogic tiketing sistem

http://tickets.telogic.dk

Telogic, danska telekomunikaciona firma prisutna u više zemalja širom Evrope, se obratila WEBCentric-u sa zahtevom za razvoj sistema za evidenciju i praćenje problema na strani klijenata.
Pored standardnog dela u kom se klijentima omogućava unos i praćenje tiketa, potrebno je bilo razviti i interfejse ka tiketing sistemima mobilnih operatora u nekoliko različitih zemalja.

Ovaj višemesečni projekat se sastojao od

  • Instalacije i prilagođavanja Redmine tiketing sistema specifičnim zahtevima Telogic-a;
  • Obuke Telogic-ovog osoblja za administrativne poslove u okviru Redmine-a;
  • Kreiranje Web servisa kojim se spoljnim aplikacijama omogućuje kreiranje i praćenje tiketa u Redmine sistemu;
  • Kreiranja klijentskih aplikacija za Web servise dva mobilna operatera u Poljskoj  kojima je omogućeno automatsko kreiranje tiketa u njihovim tiketing sistemima, direktno iz Redime-a;
  • Kreiranja posebnog seta izveštaja koji menadžmentu daju uvid u rad sistema (broj tiketa, da li se tiketi zatvaraju u dogovorenom roku, učinak pojedinih zaposlenih, itd.).
  • Generisanje tehničke dokumentacije.


Po završetku projekta WEBCentric je nastavio da pruža redovnu podršku Telogic-u, a u toku su razgovori o daljem širenju aplikacija koje se naslanjaju na tiketing sistem.

WEBCentric-ov tim je ovaj projekat razvio zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu u tiketing sistemima (pa i sa Redmine-om), open-source aplikacijama, Web servisima, kao i saradnji sa međunarodnim timovima programera (na strani mobilnih operatera).

Tehnologije: Open source, Redmine, Ruby on Rails, Java, Web servisi (server side, client side).

ACN: Webshop <-> Exact

Sa jedne strane ovog interfejsa su ACN Webshop i ACN Autoship, kao aplikacije u kojima ACN klijenti naručuju proizvode i Exact-a, velikog logističkog/knjgovodstvenog softvera koji služi za distribuciju i magacinsko poslovanje, kao i fakturisanje klijenata.

Exact Webshop-u prosleđuje listu dostupnih artikala (jer sadrži magacinske podakte), dok Webshop Exact-u prosleđuje nove proudžbine putem XML razmene podataka.

OFPS korisnički portal -> knjigovodstveni softver

Sa jedne strane ovog interfejsa je OFPS korisnička aplikacija koju je razvio WEBCentric, dok je sa druge strane knjgovodstvena aplikacija firme PSIT, koju korisnička aplikacija snabdeva podacima o generisanim fakturama.

Tehnologije: Web Services, XML, MS SQL, J2EE.

Webcentric DOO Beograd, Srbija +381 11 3434428 office@webcentric.co.rs