Održavanje servera

Za nekolicinu svojih klijenata WEBCentric obavlja i poslove vezane za održavanje servera i prateće mrežne infrastrukture.

Ovo podrazumeva:

  • Instalaciju i ažuriranje operativnih sistema i softverskih paketa;
  • Sigurnosne aspekte: firewall, VPN, prava pristupa;
  • Nadziranje rada servera, analizu logova;
  • Bekap podataka, automatizovan ili ručni;
  • Preventivne inspekcije rada sistema;
  • Održavanje aplikacija.

Tehnologije: ESX, VM, Linux, Windows 2003/2008, mySQL, MS SQL, Apache, Tomcat, SSH, SFTP, GlassFish, SSO.

Webcentric DOO Beograd, Srbija +381 11 3434428 office@webcentric.co.rs