Podrška u radu sa sajtovima / aplikacijama

Svedoci smo da se mnogi poslovni procesi sve dublje i dublje oslanjaju na softverske aplikacije.

WEBCentric-ov stručni tim ima veliko iskustvo ne samo u podršci za sopstvene aplikacije, već i opštoj podršci za aplikacije koje su proizvele treće strane.

Tipično, podrška se sastoji od:

  • Obuke novog osoblja za rad sa aplikacijom;
  • Kompleksnijeg ažuriranja sadržaja Web sajta / aplikacije;
  • Dijagnosticiranja i otklanjanja tehničkih problema u radu;
  • Rešavanja tekućih pitanja;
  • Opšte pomoći u radu.

Podrška se ostvaruje najčešće putem email-a i telefona, a u ređim slučajevima i direktno kod klijenta.

WEBCentric-ova podrška standardno radi od 09:00 do 17:00, ali se po potrebi može sklopiti i ugovor kojim se obezbeđuje drugačije vreme podrške.

Webcentric DOO Beograd, Srbija +381 11 3434428 office@webcentric.co.rs